Celtniecība

Celtniecības uzņēmums SIA "Bazalts" veic visa veida vispārceltneiciskos darbus privātmājām, sabiedriskas nozīmes, rūpniecības un lauksaimniecības būvēm. Darbi tiek veikti ievērojot projekta dokumentāciju un saskaņā ar normatīviem un standartiem, kā arī klienta prasībām. Uzņēmumā ir kvalificēti speciālisti, kuri ir kompetenti veikt ēku vienkāršotās renovācijas, rekonstrukcijas un remonta darbus, kā arī jaunbūvju būvniecību. Tiek veikti arī labiekārtošanas darbi. Mūsu mērķis ir klienta apmierinātība par kvalitatīvi paveikto darbu izpildi.

SIA Bazalts © 2015 

 .