Ūdensapgāde un kanalizācija

Celtniecības uzņēmums SIA "Bazalts" veic visa veida gan ārējo, gan iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi. Darbi tiek veikti ievērojot projekta dokumentāciju un saskaņā ar normatīviem un standartiem, kā arī klienta prasībām. Uzņēmumā ir kvalificēti speciālisti, kuri ir kompetenti veikt ārējo un iekšējo ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu montāžu, ugunsdzēsības sistēmas, kanalizācijas attīrīšanas iekārtu, aku, sūkņu staciju un spiedvadu izbūvi. Tiek veikta arī lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu montāža, gūliju, skataku un drenāžu izbūve. Mūsu mērķis ir klienta apmierinātība par kvalitatīvi paveikto darbu izpildi.

SIA Bazalts © 2015 

 .