«Zaļkalni», Kārķi, Valkas pagasts

Ražošanas ēkas pārbūve